top of page

Gamintojai ir garantijos

Pardavėjas suteikia garantiją nuo pardavimo momento.

Visi produktai turi garantinius laikotarpius, kurie nuordyti gaminio pakuotėje. Dėl iškilusios problemos kreipkitės  į mus elektroniniu paštu, info@svela.lt Visus gedimus, dūžius, gamyklinius brokus patvirtinkite vizualiai (video įrašais, nuotraukomis).
Garantiniu laikotarpiu neišmeskite kasos pajamų kvito (jei atsiskaitėte grynais), prekių pristatymo važtaraščio bei prekės dokumentų, pateiktų kartu su preke.

Garantijos galioja su sąlyga, kad produktai buvo sumontuoti ir prižiūrėti remiantis naudojimo instrukcijomis.

Garantija netaikoma:

susidėvinčioms dalims, pvz., tarpinėms, jeigu jos susidėvėjusios;

dužioms dalims, pavyzdžiui, stiklui ar lemputėms, jeigu jos sudužusios;

išnaudojamoms medžiagoms, pvz., baterijoms, filtrams ar oro pūstuvams; jeigu jos išnaudotos;

atsiradus nešvarumų, vandens nuosėdų, ypač karšto vandens nuosėdų, kalkių nuosėdų, klaidingai eksploatavus ir prižiūrėjus produktą, produktą pažeidus kenksmingomis aplinkos sąlygomis, chemikalais, valikliais;

produktams, kurie sugadinti pirkinio montavimo, transportavimo ar bandomojo paleidimo metu.

bottom of page